Rydym yn cynhyrchu cannoedd o siapiau arbennig wedi'u haddasu o siapiau arbennig syml i siapiau cymhleth iawn ar gyfer amrywiaeth o ddiwydiannau a chymwysiadau. Mae ein siapiau arbennig yn caniatáu ichi hepgor y broses beiriannu fel y gallwch leihau colli deunydd, ac arbed arian, gweithlu ac amser i ganolbwyntio ar y cynnyrch terfynol rydych chi'n ei wneud. Rydym bob amser yn ymroi i ddarparu siapiau arbennig sydd bron yn net neu net i'n cwsmer. Ein targed yw darparu siapiau arfer gwell i chi wrth gadw'n gost-effeithlon a chyflawni mewn pryd.